А. Васілевіч "Сябры"

 • интересно
 • patava
 • 16 января 2018 22:01

Заданні па тэме "Аднародныя члены сказа"

Аднародныя члены сказа. Варыянт І.
1.  Н…ўвага да мінулага свайго народа да яго гісторыі і культуры і мовы бя…следна не праходзіць.
2. Лета адыходзіла. İ гэта а…чувалася ўсюды у лесе у полі і на лузе.
3. Ужо адзін за адным пацягнуліся змрочныя восен…скія дні.
4. Зліліся рэкі ўсе ў адно развод…зе шумяць і іскрацца пеняцца і гудуць.
5. Цёмная вераснёўская ноч ні…ка накінула на зямлю свой сінявата-чорны аксамітны полаг.
6. Пакланюся пушчам вячыстым і крыніцам і мурагу.
7. Багдановіч меў усё каб стаць в…лікім выключны паэтычны талент вострае вока мастака і бе…дакорны густ крытыка.

 • интересно
 • patava
 • 15 января 2018 22:06

Сцэнарый свята, прысвечанага памяці І.П.Мележа

Жыў лёсам людзей на балоце
Мэты:
зацікавіць вучняў жыццём і творчасцю І.П. Мележа, усебакова раскрыць асобу пісьменніка, выхоўваць патрыятычныя пачуцці , развіваць чытацкія  ўменні дзяцей.

Сённяшняе наша мерапрыемства праходзіць напярэдадні Дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, і прысвечана 95-у юбілею Івана Мележа
Вядучы1. Беларусь вабіць прыгажосцю сваіх краявідаў. Чаруюць вока блакітныя рэкі і азёры, зялёныя лясы і пералескі, шырокія палі і лугі… Але найбольш славіцца зямля пад белымі крыламі людзьмі. Менавіта яны складаюць багацце краіны, яе залаты фонд, праслаўляюць і будуць…
 • интересно
 • patava
 • 15 января 2018 21:38

Правила поведения зимой на открытых водоёмах

Правила поведения зимой на открытых водоёмах.

         Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:
1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.
        2. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — непрозрачные, замерзавшие со снегом.
       3. Не пользуйтесь коньками на льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью.
       4. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными…

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 15:55

Заданні па тэме "Словазлучэнне" 11клас

1. Вызначце спосаб сувязі слоў у кожным словазлучэнні.
Словазлучэнне
Спосаб падпарадкавальнай сувязі
1) выхаваны чалавек
 
2) выхаванне моладзі
 
3) збірацца ў грыбы
 
4) раіць усім
 
5) наўмысна зрабіць
 
6) збірацца ў дарогу
 


7) вышэйшая адукацыя
 
8) павярнуць направа
 
9) прыехаць ноччу
 
10) дапамог па-суседску
 
11) дапамога суседа
 
12) трыццаць гадоў
 
13) план рэканструкцыі
 
14) імкненне разабрацца
 
15) аказаць дапамогу
 

2. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Запішыце іх.
1) две большие собаки
 
2) говорить об успехах
 
3) благодарить…
 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 15:33

Афарызмы

Сымон Будны (~1530 – 13.01.1593)
Гуманіст, асветнік, філосаф:
Мудры суддзя павінны выслухоўваць абодва бакі, а не падстаўляць аднаму два вухі, а другому ніводнага.

Беларуская народная мудрасць:
Госць першы дзень – золата, другі – серабро, а трэці – медзь, хоць і дадому едзь.

Анатоль Грачанікаў (08.09.1938 – 07.03.1991)
Паэт, перакладчык:
Якім не будзеш малайцом, -
Старайся не забыцца,
Што лепей плакаць з мудрацом,
Чым з дурнем весяліцца.

Змітрок Бядуля (23.04.1886 – 03.11.1941)
Паэт, празаік, лексікограф:
Каб пахваліць гаспадара, дык яшчэ не значыць, што трэба зганьбіць іншых. Гэта адзнака…

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 15:27

Урок "Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны" ў 10 класе

Прадмет: беларуская літаратура
Тэма: Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны
Клас 10
Аўтар Панасік Таццяна Васільеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры 1катэгорыі
Установа ДУА “Сярэдняя школа №4 г. Пружаны”
Тып урока Аглядавая тэма
Мэты:
·        Правесці тэматычны кантроль па тэме “Беларуская літаратура першай трэці 20 стагоддзя”;
·        Даць характарыстыку літаратуры ваеннага часу, адзначыўшы вядучую ролю лірыкі, публіцыстыкі і сатыры, пазнаёміць з творамі пісьменнікаў-франтавікоў, якія аддалі сваё жыццё за Радзіму і яе будучыню;
·        Развіваць мысленне вучняў…

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 15:10

Тэматычны кантроль па тэме “Беларуская літаратура першай трэці 20 стагоддзя”

Тэматычны кантроль па тэме “Беларуская літаратура першай трэці 20 стагоддзя”. Варыянт 1
1.                  Адзначце прозвішчы пісьменнікаў, дзейнасць якіх суадносіцца з першай трэццю 20 стагоддзя:

A.      К. Крапіва
B.      Ф. Скарына
C.      І. Шамякін
D.     М. Зарэцкі
E.      Ул.Дубоўка
F.       Я. Купала

2.      Суаднесці прозвішчы аўтараў з іх творамі:

A.      М. Гарэцкі                 
B.      К.Крапіва
C.      М. Зарэцкі                                                           
D.     Ул. Дубоўка
E.      З. Бядуля
F.       А.Мрый

1.      “Запіскі Самсона Самасуя”

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 15:06

Правапіс о,э, а, е, ё, я

Варыянт 1.Ц…нтнер, ац…нка, с…кратар, ш…рсцяны, , ж…леза, ац…ніць, р…гіён, М…л…дзечна, Ч….рнышэвіч, кр…вавы, с…рца, р…монт, майст…р, кат…т, ш…снаццаць, б…здонны, ф…льетон, сп…вак, вас…мнаццаты, н…здарма, б…дната, Ал…ксандр, Б…лінскі, в…слярны, …равы, л…бяда, з…л…наваты, пойдз…ш, Н…красаў, р..знастайны, выс..кародны, д..макіраўніцтва, пр...станародны, д...брабыт, д..браякасны, ш..равокі, д..ўгавечны, ст..гакідальнік, п...ўнаводны, н...вагодні, р...дкалессе, ж...ўталісце,
 Варыянт 2 . Бесц…р…монны, р…корд, бухгалт…р, ш…дэўр, ш…рань, інж…нер, др…вотня, ч…рствы, сч…рсцвелы, т…рарызм, д…сант…

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 14:55

тэст па тэме "Арфаграфія"

Трэніровачны тэст. Арфаграфія. Частка 2
Заданні для падрыхтоўкі вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання. Тэма “Арфаграфія”:
- Правапіс спалучэнняў зычных у словах іншамоўнага паходжання
- Правапіс у — ў. Адлюстраванне па пісьме дзекання і цекання, падаўжэння зычных
- Правапіс мяккага знака і апострафа
- Ужыванне вялікай літары
1. Адзначце словы, у якіх пішацца літара у:
1) па_за,                                               2) со_с,
3) мароза_стойлівы,                    4) ва _нівермагу,
5) Люблінская _нія,                   
3. Адзначце словы, у якіх пішацца мяккі знак:
1) ін_шы,         …

 • интересно
 • patava
 • 14 января 2018 14:51
patava
28 постов
Последние комментарии
function li_counter() {var liCounter = new Image(1,1);liCounter.src = '//counter.yadro.ru/hit;bloger?t44.6;r'+((typeof(screen)=='undefined')?'':';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+';'+Math.random();}