Знакі прыпынку ў бяззлучнікавым складаным сказе. Канспект

Коска ў бяззлучнікавым складаным сказе

Дзеянні адбываюцца адначасова або паслядоўна, цесная сэнсавая сувязь
Клѐны росамі ззяюць, птушкі сонна гукаюць, росам зоры варожаць, успамінам трывожаць маѐ сэрца.
Мінулася поле, пачынаўся рэдкі лясок.
Кропка з коскай у бяззлучнікавым сказе
Часткі ўскладнены (маюць свае знакі
прыпынку).
Сувязь паміж часткамі складанага
бяззлучнікавага сказа аслаблена


Адспявала лета песні, усе сабрала
каласы; пад сасонкамі, на ўзлессі,
расцвітаюць верасы.


Двукроп’е ў бяззлучнікавым складаным сказе
[ ]: [ прычына ]
бо; таму што
У вачах хлопчыка ззяла радасць: ѐн…
 • интересно
 • patava
 • 2 апреля 2018 17:26

"А ну, дзяўчаты!"

 • интересно
 • patava
 • 11 марта 2018 10:34

І.Чыгрынаў "Дзівак з Ганчарнай вуліцы" 11 клас

Іван ЧыгрынаўДзівак з Ганчарнай вуліцы

У Залужжы мне сказалі: «А Дземідзёнак пайшоў ад нас. Яго ўжо няма ў гарадку».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Але ж куды падаўся Дземідзёнак?..
Можа, адзін я добра і ведаў гэтага чалавека.
Ён паявіўся ў нашым гарадку гады праз тры пасля вайны і пасяліўся ў хаце Дакуліхі, адзінокай старой, якая спачатку прыняла яго як кватаранта, каб мець за гэта на старасці якую капейку, бо яму ішла пенсія, але потым адмовілася ад тых грошай.
Я ж сустрэў Дземідзёнка, калі ён лічыўся ўжо на Ганчарнай вуліцы старажылам.
У нядзелю раніцай стаяў я на…
 • интересно
 • patava
 • 24 января 2018 10:17

Аналіз апавядання І.Чыгрынава "Дзівак з Ганчарнай вуліцы"

Заданне першай групе. На аснове тэксту, выкарыстоўваючы дапаможную літаратуру, прааналізуйце адносіны дарослых і дзяцей да Дземідзёнка. Скарыстайце прапанаваную табліцу.
Адносіны дарослых і дзяцей да Дземідзёнка

Хто?
Што робіць?
Чаму так робіць?
1
2
3
Маці аўтара-апавядальніка
 
 
Дакуліха
 
 
Суседзі
 
 
Дзеці
 
 
 
Заданне другой групе. Уважліва прыгледзьцеся да знешнасці старога. Пастарайцеся зразумець яго мінулае жыццё. На аснове гэтых назіранняў назавіце адметнае ў характары героя. Выкажыцеся, калі ласка, якія пачуцці, эмоцыі поўняць вас, калі перачытваеце пра мінулае…
 • интересно
 • patava
 • 24 января 2018 10:12

А. Васілевіч "Сябры"

 • интересно
 • patava
 • 16 января 2018 22:01

Заданні па тэме "Аднародныя члены сказа"

Аднародныя члены сказа. Варыянт І.
1.  Н…ўвага да мінулага свайго народа да яго гісторыі і культуры і мовы бя…следна не праходзіць.
2. Лета адыходзіла. İ гэта а…чувалася ўсюды у лесе у полі і на лузе.
3. Ужо адзін за адным пацягнуліся змрочныя восен…скія дні.
4. Зліліся рэкі ўсе ў адно развод…зе шумяць і іскрацца пеняцца і гудуць.
5. Цёмная вераснёўская ноч ні…ка накінула на зямлю свой сінявата-чорны аксамітны полаг.
6. Пакланюся пушчам вячыстым і крыніцам і мурагу.
7. Багдановіч меў усё каб стаць в…лікім выключны паэтычны талент вострае вока мастака і бе…дакорны густ крытыка.

 • интересно
 • patava
 • 15 января 2018 22:06

Сцэнарый свята, прысвечанага памяці І.П.Мележа

Жыў лёсам людзей на балоце
Мэты:
зацікавіць вучняў жыццём і творчасцю І.П. Мележа, усебакова раскрыць асобу пісьменніка, выхоўваць патрыятычныя пачуцці , развіваць чытацкія  ўменні дзяцей.

Сённяшняе наша мерапрыемства праходзіць напярэдадні Дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, і прысвечана 95-у юбілею Івана Мележа
Вядучы1. Беларусь вабіць прыгажосцю сваіх краявідаў. Чаруюць вока блакітныя рэкі і азёры, зялёныя лясы і пералескі, шырокія палі і лугі… Але найбольш славіцца зямля пад белымі крыламі людзьмі. Менавіта яны складаюць багацце краіны, яе залаты фонд, праслаўляюць і будуць…
 • интересно
 • patava
 • 15 января 2018 21:38
patava
35 постов
Последние комментарии
function li_counter() {var liCounter = new Image(1,1);liCounter.src = '//counter.yadro.ru/hit;bloger?t44.6;r'+((typeof(screen)=='undefined')?'':';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+';'+Math.random();}